Serra de Espadà

Després de la fusió per absorció de la Fundació Serra d'Espadá de la Comunitat Valenciana, portada a terme per escriptura de data 23 de juny de 2016 (inscrita al Registre de Fundacions de la CV l'11 de novembre de 2016), Fundem compta amb més de 100 hectàrees situades la majoria dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà, concretament en els termes d'Eslida, Artana i Fondeguilla.

   

Descripció

La formació vegetal majoritària en les parcel·les objecte d'ordenació es pot classificar com a bosc mixt de surera (Quercus suber), on el pi roig (Pinus pinaster) és la segona espècie en importància.

Dades cadastrals:

Partida:

 

 

Superficie

Fondeguilla

TERRENYS ADQUIRITS DESPRÉS DE LA FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE LA FUNDACIÓ SERRA ESPADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Data escriptura: 2016.06.23

302.096 m2

Eslida

334.738 m2

Artana

379.527 m2