La Vall de Laguar

Situada a una mitjana de 500 metres d'altitud, s'eleva majestuosa entre dos serres que conformen esta bonica i bella vall -últim reducte de la sublevació dels moriscos valencians en 1609 contra el seu decret d'expulsió-. A un costat, el "Barranc de L'Infern", meravella natural, formada pel riu Girona, que separa la Serra de la Carrasca o d'Ebo (de 1000 m. d'altitud) de la Serra del Migdia i travessa tota la vall fins a arribar a l'embassament d'Isbert. A l'altre costat, com un autèntic cavall dormit, la Serra del Cavall Verd o Sierra del Penyó (de 800 m. d'altitud) que descansa entre el suau cant dels pardals i el rumor de multitud de fonts i brolladors naturals d'aigües pures i cristal·lines.

Pintoresca vall en què els visitants queden meravellats quan en els seus passejos es detenen per a divisar a la llunyania, en els dies més clars, l'Illa d'Eivissa. Hi ha paratges de gran bellesa, paisatges màgics, reductes de pau i tranquil·litat, on la naturalesa es mostra extremadament generosa, conservant una vegetació atapeïda i abundant.

Descripció

La Vall de Laguar és un dels paradisíacs llocs enclavats al centre oest de la Marina Alta i al nord de la província d'Alacant, ocupant una superfície de 23,26 Km2. Està formada pels nuclis de Benimaurell (Poble Alt) , Campell (Poble Davall) , Fleix (Poble d'Enmedio, on se situa l'ajuntament) i, a l'entrada de la vall, i formant part d'este conjunt, trobem una colònia residencial, o sanatori en Fontilles. Posseïx un clima típicament mediterrani, rebent als seus visitants amb la calidesa pròpia d'una mitjana anual de 20ºC, amb hiverns suaus i estius calorosos, fent-se sentir, sobretot, la brisa de la muntanya a les nits.

En estes terres i paratges els visitants poden trobar nombroses fonts i brolladors naturals amb què saciar el seu set, entre elles cal destacar: Font del Camusot, Font dels Olbis, Font del Gel, Font d'Isber, Font del Penyó, Font del Regnes (en la senda PRV-147) , Font de Fontillles, que naix en el Sanatori San Francisco de Borja, i moltes más...

Les Jubeas són un tipus d'hàbitat rural dispers localitzat en este municipi, assentades en l'extrem Nord-est del riu Girona. El topònim de les Jubeas fa referència a antigues casetes de camp que històricament van ser utilitzades com a llar en els temps de recol·lecta, actualment algunes estan en ruïnes i altres reconstruïdes. Els pobladors de la vall van distingir entre les Jubeas de dalt i les Jubeas de mig, espais de gran bellesa el relleu de les quals abancalat ens relata l'estreta relació que va haver-hi entre l'home i l'entorn. Els bancals, hui en dia sense activitat agrícola majoritàriament, són un element fonamental en la conservació del patrimoni natural, ja que actuen contra l'erosió del sòl. Esta erosió del sòl és un dels principals factors causants de la desertització, per la qual cosa este paisatge ens recorda que les activitats humanes poden ajudar a conservar i inclús millorar l'entorn.

Dades cadastrals:

Partida: D. Escritura: Valor € Superfície Pol: Parcel.la: Referència Cadastral
Jubeas de medio 31/07/2013 30.000 € 3.398 m2 1 307 03137A001003070000WZ
Jubeas de medio 31/07/2013 44 m2 1 172 03137A001001720000WK
Jubeas de medio 31/07/2013 15.854 m2 1 174 03137A001001740000WD
Jubeas de medio 31/07/2013 15.470 m2 1 177 03137A001001770000WJ
Jubeas de medio 31/07/2013 89 m2 1 292 03137A001002920000WP
Jubeas de medio 31/07/2013 23 m2 1 293 03137A001002930000WL
Jubeas de medio 31/07/2013 783 m2 1 297 03137A001002970000WO
Jubeas de medio 31/07/2013 26.370 m2 1 184 03137A001001840000WU
Jubeas de medio 31/07/2013 4.249 m2 1 302 03137A001003020000WX

 

Ubicació: