La marjal d'Almenara

La  Marjal d'Almenara ocupa una superfície de 1.500 hectàrees, comprenent quatre municipis (Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara) de la comarca de la Plana Baixa (Castelló) i tres (Sagunt, Benavites, Quartell) del Camp de Morvedre (València) . Per ser esta una zona de gran interés ambiental, amb una important biodiversitat natural, va ser inclosa en el Catàleg de zones humides aprovat el 10 de setembre de 2002 pel Govern Valencià i forma part del Lloc d'Interés Comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000. A més està declarada zona ZEPA (Zona d'especial protecció d'aus).

Estes característiques de l'entorn, unides a la presència d'Acció Ecologista-Agró, asociació ecologista Valenciana, ens van animar a la compra del terreny. La firma d'un conveni de col·laboració entre ambdós parts és un exemple de col·laboració entre entitats la finalitat del qual és la defensa i conservació del medi ambient.

Per mitjà de la cooperació d'AE-Agró, Fundem destinarà la parcel·la adquirida per a creació d'una reserva de fauna, lloc en què podran habitar algunes de les espècies prioritàries d'esta marjal, com per exemple la focha de banyets (Fulicacristata) , el gall de canyar (Porphyrioporphyrio) , el renoc llevador (Alytesobstetricans) , el samaruc (València hispanica) i els petxinots (Unioelongatulus) . Amb això, Fundem formarà part d'un projecte conjunt iniciat per Acció Ecologista-Agró, les activitats i objectius del qual estan encaminats a la conservació, divulgació i posada en valor de les característiques mediambientals, històriques i socials de la Marjal d'Almenara.

Dades cadastrals:

Partida: D. Escritura: Valor € Superfície Pol: Parcel.la: Referència Cadastral
Calzada y Cuartons del Canari 28/02/2013 47.320 € 59.179 m2 6 57 12074A006000570000LI

 

Ubicació: