Benimantell

La finca està situada en la partida del Secretari, entre les valls de l'Arc i del Xarquer, en terme municipal de Benimantell, encara que més pròxima al nucli urbà de Sella, per on s'accedix. Concretament s'emplaça en el sector muntanyós dels massissos d'Aitana i Puig Campana, on s'aconseguixen les majors altituds de la província d'Alacant. La finca forma part d'un ampli sector muntanyós declarat Lloc d'Interés Comunitari (LIC "Aitana-Serrella-Puig Campana") , Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA "Montañas de la Marina") i Sòl no urbanitzable d'Especial Protecció. La parcel·la s'emplaça en el tram final d'una xicoteta i angosta vall, junt amb el pas del Goleró, una espectacular gola que ha servit des de fa segles com a pas de comunicació entre les valls de l'Arc i del Xarquer.

En les quasi 5 hectàrees amb què compte la parcel·la, que es troba entre els 550 m. i els 650 m. d'altitud, trobem una àmplia varietat d'unitats paisatgístiques (terrasses de cultiu, penyal, barranc i ombria forestal) que generen ambients diferenciats per tipus de sòl, profunditat, capacitat de retenció d'aigua, exposició solar, etc. Una multiplicitat d'ambients amb efectes positius sobre la biodiversitat. Així, en el catàleg florístico de la parcel·la apareixen espècies tan diverses com el fleix de flor, la carrasca, el llentiscle, l'alborç, el llorer bord, el margalló, la noguerola, l'aladierno, el rusco, el ginebre, etc. Així mateix, cal destacar la importància de les terrasses de cultiu, que ocupen bona part de la finca, i d'altres béns culturals, com una antiga séquia, una senda històrica i una xicoteta vivenda de camp, reforçant tot això el seu valor paisatgístic i cultural. La major part de la parcel·la constituïx bàsicament una gran superfície de cultiu estructurada en bancals de muntanya, amb muretes de pedra "seca".

Els bancals de muntanya són sistemes agrícoles basats en dos objectius, mantindre i millorar el sòl de cultiu i afavorir la "recolección" d'uns recursos hídrics escassos. És el sistema tradicional de cultiu més utilitzat en les muntanyes del Mediterrani, sobretot a la Comunitat Valenciana, i especialment en les muntanyes bètiques alacantines. Este sistema porta dècades d'abandó per la seua escassa rendibilitat econòmica, la qual cosa està posant en perill un paisatge cultural que recentment la Unió Europea ha definit com un dels més valuosos de tot el Mediterrani.

Fundem ha realitzat un acord de custòdia amb l'objectiu general de conservar el sistema d'aterrassament. Per a això, es definixen dos línies principals d'actuació:

  1. Recuperació de la funció productiva; realitzant tasques vinculades a la salvaguarda de les terrasses i a la recuperació i producció forestal i agrícola.
  2. Desenrotllament d'una funció cultural-social: educació, investigació i divulgació. Es tracta d'un projecte educatiu ampli, que vaja des de l'ensenyança del paisatge de la pedra seca, a la transmissió de sabers sobre els cultius, l'ús de l'aigua, la producció d'espècies forestals, la construcció de murs de pedra en sec, la recuperació de l'arquitectura tradicional, tasques de silvicultura, etc.

Dades cadastrals:

Partida: D. Escritura: Valor € Superfície Pol: Parcel.la: Referència Cadastral
Secretari 20/11/2014 30.000 € 36.437 m2 5 34 03037A005000340000DQ

 

Ubicació: