Relació de Fundem amb altres entitats

Fundem es membre de les següents entitats:

Associació de Propietaris Forestals Tinença-Ports
www.propietarisforestals.org

L'associació pretén agrupar els propietaris forestals titulars de les finques agroforestales que es troben en l'àmbit territorial de l'associació, per a posar en comú els interessos de la propietat forestal.

Membre desde maig 2016.

Asociación de Fundaciones para la conservación de la Naturaleza (AFN)
www.afundacionesnaturaleza.org

L'AFN naix de la necessitat de defendre l'especificitat de les fundacions conservacionistes de base privada, animant-nos a treballar en xarxa per a compartir experiències, i de tindre una representació unificada davant de les administracions públiques i altres operadors.

Membre desde març 2016.

Planta Europa
www.plantaeuropa.org

Planta Europa és l'organització més prestigiosa d'Europa en matèria de conservació de flora. Està format per una sèrie de socis de molt divers tipus que engloba des de governs locals a associacions sense ànim de lucre.

Membre desde novembre 2007.

Avinença
www.custodiaterritorivalencia.org

Avinença és el nom que ha pres una interessant iniciativa en el nostre territori. És una associació valenciana per a la custòdia i la gestió responsable del territori. El seu objectiu, i el nostre com a socis, és aconseguir acords voluntaris amb propietaris privats per a gestionar i protegir el territori.

Membre desde juny 2007.

Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org

L'Associació, declarada d'utilitat pública, agrupa ja a més de 750 fundacions espanyoles, de totes les àrees d'activitat i dimensions, i tant d'àmbit nacional com autonòmic o local. Té tres objectius essencials:

  1. Representar i defendre els interessos del sector fundacional davant de les Administracions públiques i el conjunt de la societat.
  2. Prestar servicis a les fundacions associades que faciliten la seua gestió i el compliment dels seus fins.
  3. Articular i enfortir el sector fundacional promovent el coneixement mutu, la col·laboració, les sinergies i el treball en xarxa.

Membre desde març 2005.