Patronat

L'òrgan rector de la Fundació és el patronat, format pels membres següents:

President: Sr. Enrique Montoliu Romero
Patró Secretari:      Sr. Eduardo José Sabater Navarro
Patrons: Sr. Joan Llinares Gómez
  Sr. Salvador Martínez Tarín
  Sra. Marta Cantón Franco
Assessor extern: Sr. Joan Baptista Miguel Gil 

 

 

 

Fundem - Fundación Enrique Montoliu
Copyright © 1996-2014 Fundem