Beneficis fiscals

Coneix les diferents modalitats i avantatges fiscals de ser soci-col·laborador de Fundem, recolzant el nostre programa de compra de territori per a la seua conservació.

PERSONES AMB RESIDÈNCIA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA:

APORTACIÓ (€) DEDUCCIÓ FISCAL (€) APORTACIÓ NETA (€)
Quota anual 30,00 28,50 1,50
Quota anual 50,00 47,50 2,50
Quota anual 75,00 71,25 3,75
Quota anual 150,00 142,50 7,50

Per tant:

- Donar 30€ et costa realment 1,50€ i es compren 60m2 de terreny.
- Donar 50€ et costa realment 2,50€ i es compren 100m2 de terreny.
- Donar 75€ et costa realment 3,75€ i es compren 150m2 de terreny.
- Donar 150€ et costa realment 7,50€ i es compren 300m2 de terreny.

PERSONES SENSE RESIDÈNCIA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA:

APORTACIÓ (€) DEDUCCIÓ FISCAL (€) APORTACIÓ NETA (€)
Quota anual 30,00 22,50 7,50
Quota anual 50,00 37,50 12,50
Quota anual 75,00 56,25 18,75
Quota anual 150,00 112,50 37,50

Per tant:

- Donar 30€ et costa realment 7,50€ i es compren 60m2 de terreny.
- Donar 50€ et costa realment 12,50€ i es compren 100m2 de terreny.
- Donar 75€ et costa realment 18,75€ i es compren 150m2 de terreny.
- Donar 150€ et costa realment 37,50€ i es compren 300m2 de terreny.

Altres beneficis que ofereix ser soci-col·laborador de Fundem són:

- Visitar de forma gratuïta el Jardí Mediterrani de l’Albarda durant tot l'any.
- Tindre descomptes en aquelles activitats que porten associada una quantia econòmica: concerts, events, cursos...

Si encara no ho fas, des de Fundem t'animem a col·laborar amb nosaltres. Com veus, amb una xicoteta aportació ens pots ajudar molt. Col·laborar amb Fundem

Les deduccions que es mostren en les taules són les previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per a aportacions de fins a 150€, sent del 50% en 2015 i del 75% en 2016 i 2017; així com les previstes en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, sent un 20% per a donacions amb finalitat ecològica.

Fundem - Fundación Enrique Montoliu
Copyright © 1996-2014 Fundem